Lista postępowań PZP

Pozycje 1-16 z 16  pokazuj  pozycji

GO.271.10UE.2022 Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów segregowanych - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież i z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gmina Chodzież Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-11-14 2022-12-09 10:00 --
IZP.271.9.2022.AM Strefa rodzinnej rekreacji w Ratajach – wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw oraz montaż elementów placu zabaw Gmina Chodzież Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-27 2022-07-13 10:00 --
IZP.271.5.2022.AM Zakup i dostawa komputerów przenośnych - laptopów oraz tabletów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Gmina Chodzież Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-01 2022-06-13 10:00 --
IZP.271.7.2022.AM Budowy świetlicy w Zacharzynie - utwardzenie terenu. Gmina Chodzież Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-05-13 2022-05-30 10:00 --
IZP.271.6.2022.AM Budowa przedszkola w Zacharzynie, gm. Chodzież. Gmina Chodzież Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-05-06 2022-05-23 10:00 --
IZP.271.4.2022.AM Budowa drogi – Rataje Os. Klonowe, gm. Chodzież Gmina Chodzież Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-04-19 2022-05-05 10:00 --
IZP.271.3.2022.AM Budowa przedszkola w Zacharzynie, gm. Chodzież. Gmina Chodzież Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-04-04 2022-05-05 10:00 --
IZP.271.1.2022.AM Budowa drogi w Ratajach, gm. Chodzież. Gmina Chodzież Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-03-14 2022-03-29 10:00 --
IZP.271.2.2022.AM Budowa drogi w Studzieńcu, gm. Chodzież. Gmina Chodzież Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-03-14 2022-03-29 10:00 --
GO.271.4.2021 Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów segregowanych - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież i z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gmina Chodzież Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-10-22 2021-11-23 10:00 --
IZP.271.6.2021.AM Przebudowa drogi w Ratajach, ul. Chodzieska Gmina Chodzież Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-30 2021-09-16 10:00 --
IZP.271.5.2021.AM Przebudowa drogi – Podanin dz. 345/3 Gmina Chodzież Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-30 2021-09-16 10:00 --
CUW.ZP.271.1.2021.AS. Wykonywanie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy Chodzież w okresach nauki szkolnej 2021-2023. Gmina Chodzież Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-03 2021-08-13 11:00 --
SP.ZP.271.1.2021.JM Remontu elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Oleśnicy Gmina Chodzież Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-07-21 2021-08-12 10:00 --
SP.ZP.271.1.2021 Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Strzelcach Gmina Chodzież Gmina Chodzież Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-05-26 2021-06-10 10:00 --
IZP.271.1.2021.AM Budowa drogi – Stróżewo gm. Chodzież Gmina Chodzież Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-04-26 2021-05-13 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa