Lista postępowań PZP

Pozycje 1-1 z 1  pokazuj  pozycji

GO.271.10UE.2022 Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów segregowanych - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież i z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gmina Chodzież Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-11-14 2022-12-09 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa